Ustawa Prawo telekomunikacyjne

Dz.U.2004.171.1800
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku
Prawo telekomunikacyjne

Dział I Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Zakres ustawy (art. 1 – 9)
Rozdział 2 Wykonywanie gospodarczej działalności telekomunikacyjnej (art. 10 – 14)
Rozdział 3 Postępowanie konsultacyjne (art. 15 – 17)
Rozdział 4 Postępowanie konsolidacyjne (art. 18 – 20)

Dział II Regulowanie rynku telekomunikacyjnego

Rozdział 1 Analiza rynku, postępowanie w sprawie określenia rynków właściwych, nakładania, zmiany i uchylania obowiązków regulacyjnych (art. 21 –  25d)
Rozdział 2 Dostęp telekomunikacyjny (art. 26 – 45)
Rozdział 3 Regulowanie usług na rynku detalicznym (art. 46 – art. 48)
Rozdział 4 Rachunkowość regulacyjna i kalkulacja kosztów (art. 49 – 55)

Dział III Ochrona użytkowników końcowych i usługa powszechna

Rozdział 1 Świadczenie usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym (art. 56 – 80)
Rozdział 2 Świadczenie usługi powszechnej (art. 81 – 103)
Rozdział 3 Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych (art. 104 – 108)
Rozdział 4 sposoby rozstrzygania sporów (art. 109 – 110)

Dział IV Gospodarowanie częstotliwościami i numeracją

Rozdział 1 Gospodarowanie częstotliwościami (art. 111 – 125)
Rozdział 2 Gospodarowanie numeracją (art. 126 – 131)

Dział IVa Operator multipleksu i dostęp do multipleksu (art. 131a – 131g)

Dział V Cyfrowe transmisje radiofoniczne i telefoniczne (art. 132 – 136a)

Dział VI Infrastruktura, urządzenia telekomunikacyjne i urządzenia radiowe

Rozdział 1 Infrastruktura telekomunikacyjna (art. 137 – 142)
Rozdział 2 Używanie i obsługa urządzeń radiowych (art. 143 – 151)
Rozdział 3 Wymagania dla telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych (art. 152 – 158)

Dział VII Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona danych użytkowników końcowych (art. 159 – art. 175)

Dział VIII Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 176 – 182)

Dział IX Opłaty telekomunikacyjne (art. 183 – 188)

Dział X Administracja łączności i postępowanie przed Prezesem UKE

Rozdział 1 Ograny administracji łączności (art. 189 – 198)
Rozdział 2 Kontrola i postępowania pokontrolne (art. 199 – 205)
Rozdział 3 Postępowanie przed Prezesem UKE (art. 206 – 207a)

Dział XI Przepisy karne i kary pieniężne (art. 208 – 210)

Dział XII Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Rozdział 1 Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 211 – 220)
Rozdział 2 Przepisy przejściowe (art. 221 – 233)
Rozdział 3 Przepisy końcowe (art. 234 – 235)

 

 

 

No comments yet.

Dodaj komentarz